apartmany čiovo, ubytovani

Ubytování na ostrovì Čiovo - sezóna 2024!

Ubytování ostrov Čiovo, Chorvatsko - Ubytování v soukromi - domy, apartmány a pokoje k pronájmu v ostrov Čiovo, super výbìr i ceny, recenze!

Ciovo

Prizdinica
Prizdinica
Panna Marie z Prizidnice
je svatyně Matky Boží u Slatina na ostrově Čiovu. Nachází se na jižní straně ostrova Čiovo, mezi strmými skalami přímo nad mořem byla vystavěna téměř před pěti stoletími.

Svatyně a kostel Panny Marie z Prizidnica vznikly v rámci stejnojmenné poustevny, kterou v 16. století založili poljičtí hlaholští mniši.

Prizdinica
Prizdinica
Kněz Juraj Stoidražić v této divoké krajině vybudoval roku 1546 památník na počest neposkvrněného početí Panny Marie.

Překrásný výhled, klidná příroda a zajímavá architektura.

Panské sídlo Racettin
Panské sídlo se nachází v zátoce Racetinovac (Pantera). Hluboce nábožensky založená rodina Racettinů zde roku 1630 vybudovala své sídlo a kostelík zasvěcený sv. Antonínu, poustevníkovi.

Trogir

Trogir
Trogir
Trogir - Město muzeum, překrásné středověké městečko, které vás svým šarmem vrátí do minulosti. Ve střední Evropě je považován za nejlépe dochované románsko-gotické město a je zařazen na seznam UNESCO.

Kamerlengo
Kamerlengo
Návštěvu Katedrály, městské lóže a pevnosti Kamerlengo nelze vynechat.

Město Trogir založili řečtí kolonisté z ostrova Visu ve III. stol. před Kristem.

Je považován za nejlépe dochované románsko-gotické město. Nejvýznamnější gotickou památkou je trogirská katedrála a zvláště portál západních dveří, který je dílem mistra Radovana.

Město Trogir se nachází na západním pobřeží Kaštelského zálivu, na ostrůvku mezi Čiovem a pevninou, s níž je spojen kamenným mostem. Trogir své návštěvníky okouzlí kulturněhistorickými památkami, malými uličkami a uměleckými sbírkami (sbírka Kairo) s četnými uměleckými díly.

Split

Split
Split

Plných 17 století trvá příběh o Splitu, již od doby, kdy římský císař Dioklecián rozhodl právě na tomto poloostrově blízko velkého římského města Salony vybudovat palác, v němž by v klidu prožil poslední léta svého života.

Během těchto 1700 let se Palác pomalu rozrůstal, až vyrostl v město, které dnes vábí svou bohatou tradicí, velkolepou minulostí a krásou přírodního a kulturního dědictví.

Diokleciánův palác a celé historické jádro Splitu je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO již od roku 1979, a to nejen díky mimořádné zachovalosti samotného Paláce, nýbrž také proto, že Palác a jeho město (nebo město a jeho Palác, jak je vám libo) i dále žijí bohatým životem. V této struktuře jsou viditelné, a stále ještě živé, historické vrstvy od starého Říma, přes středověk až po dnešní dobu.

Při procházce starobylým městem je možné cestovat v čase, pozorovat skvělé příklady antické architektury, jako je Peristil, středověké románské kostelíky a gotické paláce, renesanční portály šlechtických domů, barokní fasády až po moderní architekturu, která skvěle zapadá do bohatého dědictví.